Wyszukiwarka

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

 

w związku z art. 13 i 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osoby której dane dotyczą, informuję iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPUH MONI Paweł Królikowski, z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Mała Łąka 23,www.moniopakowania.pl, tel.509174892, e-mail: ppuh.moni@vp.pl.

 1. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

  • realizacji procesów biznesowych związanych z przedstawieniem oferty firmy, realizacją zamówień, zawarciem i realizacją umów kupna/sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO), zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie
   z art. 6 ust.1 lit. b i f RODO)

  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów kupna i sprzedaży towarów oraz innych dokumentów księgowych

  • dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej

  • w celach marketingowych

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)

  • tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby własne administratora.

    

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez źródła publiczne, tj min. Rejestr Przedsiębiorców, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej, lub w jakim zostały one udostępnione Administratorowi w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej www.moniopakowania.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

   

  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, w ramach których konieczne jest przetwarzanie danych np. bankom, biurom rachunkowym, kurierom, firmom transportowym, poczcie polskiej, kancelariom prawnym.

 

 1. Pani/Pana dane przechowywane są przez czas współpracy/transakcji a także po jej zakończeniu w celach:

 

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku ze współpracą

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych

  • marketingowych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

  • dostępu do treści danych osobowych

  • sprostowania danych osobowych

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem ppuh.moni@vp.pl lub kontakt pisemny: PPUH MONI Paweł Królikowski, ul Mała Łąka 23, 43-400 Cieszyn.

 

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MONI Paweł Królikowski
43-400 Cieszyn
ul. Mała Łąka 23
Tel: +48 509 174 892 e-mail: ppuh.moni@vp.pl